Poundful Co.,Ltd

Poundful Co., Ltd. thành lập năm 1987 ở Đài Loan, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đo tín hiệu và bộ chuyển đổi tín hiệu với công nghệ cốt lõi trong ứng dụng vi xử lý. Hầu hết các sản phẩm được thiết kế trên cơ sở bộ vi xử lý với những chức năng linh hoạt. Công ty hiện nay mở rộng hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn thế giới.