Leistritz SEA Pte Ltd

Leistritz là đơn vị duy nhất trên thế giới cung cấp toàn bộ các dòng sản phẩm bơm trục vít. Công ty cũng là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. Leistritz bắt đầu hoạt động phát triển và sản xuất từ năm 1924, đến nay đã xây dựng được một chương trình sản xuất hoàn thiện. Sản phẩm bơm trục vít của Hãng luôn được đánh giá cao khi ứng dụng vào các quy trình cũng như trong hoạt động thực tế.