KHỞI CÔNG NÂNG CẤP MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ

Đây là công trình chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hải Tân là xã thứ 5 trong 10 xã trên địa bàn huyện Phú Mỹ về đích nông thôn mới năm 2020, toàn xã có 63,6km đường giao thông; trong đó 100% tuyến đường kết nối các khu dân cư đến trung tâm xã và tuyến đường ĐT 741 đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Tuy nhiên, các tuyến trục chính đầu tư xây dựng đã lâu, quy mô nhỏ, nhiều tuyến đã xuống cấp, hư hỏng cần cải tạo, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.


Tuyến đường liên xã Hải Tân – Cường Tân đi qua 4 thôn là Phước Hòa, Bình Hiếu, Hiếu Phong và Phước An của xã Bình Tân, với tổng vốn đầu tư 9 tỉ 950 triệu đồng, với chiều dài 5,63km, chiều rộng mặt đường 6m, lề đường gia cố sỏi đỏ hai bên từ 0,5 đến 1,5m.
Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã Hải Tân – Cường Tân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần vào việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới của xã, tiến tới hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.