DOUBLECOIN (Huayi Group (Thailand) Co., Ltd.)

DOUBLECOIN là thương hiệu được khai sinh vào năm 1929. Với gần 100 năm kinh nghiệm sản xuất lốp hảo hạng, DOUBLECOIN chứng kiến sự phát triển cũng như thăng trầm của ngành cao su, đồng thời có những đóng góp to lớn cho ngành lốp trên thế giới.
DOUBLECOIN cũng dành được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng trong ngành. Các sản phẩm hiện nay có thể kể đến như TBR, OTR, IDR và LTR.