Buhler Technologies GmbH

Hơn nửa thế kỷ qua, đại gia đình Bühler Technologies đã gây dựng, sản xuất và cung cấp các sản phẩm cũng như giải pháp hệ thống trong lĩnh vực Phân tích khí và Kiểm soát lưu lượng. Nhờ việc tung ra thị trường các sản phẩm thủy lực và phân tích khí hoàn hảo mà Bühler đã vươn đến vị trí hàng đầu thế giới trong cả hai lĩnh vực nói trên.