Chế tạo gia công đồ gá (JIG)

Nhiệm vụ, cấu tạo tổng quát và tác dụng của đồ gá
Đồ gá (tiếng Anh gọi là JIG) là một loại trang bị công nghệ dùng để xác định vị trí của phôi so với dụng cụ cắt và giữ chặt phôi ở vị trí dưới tác dụng của lực cắt trong khi gia công.
Nhiệm vụ:
– Xác định vị trí của chi tiết gia công so với máy và dụng cụ cắt (định vị)
– Cố định vị trí chi tiết đã định vị, không cho ngoại lực làm xê dịch hay rung động (kẹp chặt)
– Xác định vị trí và dẫn hướng dụng cụ cắt
– Tạo thêm một số chuyển động để gia công các bề mặt phức tạp
Cấu tạo:
Bộ phận định vị, bộ phận kẹp chặt, các cơ cấu truyền lực, các cơ cấu dẫn hướng, so dao, các cơ cấu quay và phân độ, thân và đế đồ gá, cơ cấu định vị và kẹp chặt đồ gá vào máy.
Tác dụng:
Nâng cao năng suất và độ chính xác, mở rộng khả năng công nghệ của thiết bị, giúp gia công được các nguyên công khó, giảm nhẹ sự căng thẳng và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, không cần sử dụng thợ bậc cao.